TÜM HTML KODLARI
  : : Tarihe Y.O.B.D : :
 
TARİHE YARDIMCI OLAN BİLİMLER:
 
1)- COĞRAFYA: Tarih olayın geçtiği YER'in fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan öğrenir.
 
2)- ARKEOLOJİ (Kazı Bilimi): Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır.
 
3)- KRONOLOJİ (Takvim Bilgisi): Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek, meydana geliş sıralarını
      düzenler.
 
4)- PALEOGRAFYA: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.
 
5)- EPİGRAFYA (Kitabeler Bilimi): Taş, mermer gibi sert cisimler üzerine yazılan yazıları inceler.
 
6)- SOSYOLOJİ (Toplum Bilimi): Sosyal olayları inceler.
 
7)- ANTROPOLOJİ: Toplumların ırk yapılarını inceler.
 
8)- FİLOLOJİ (Dil Bilimi): Dilleri ve diller arasındaki bağları inceler.
 
9)- ETNOGRAFYA: Örf,adet, gelenek ve görenekleri inceler.
 
10)- DİPLOMATİK: Günümüze kadar gelmiş olan resmi belgeleri, fermanları vb. inceler.
 
11)- HERALDİK (Mühür bilimi): Resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretleri inceler.
 
12)- NÜMİZMATİK(Paralar bilimi): Eski Paraları inceler.

   Bunlardan başka tarihe yardımcı bilimler arasına felsefe, istatistik, psikoloji, astronomi, Tıp, kimya gibi bir çok bilimi katabiliriz.
 
  Bugün 5 ziyaretçi (61 klik) kişi burdaydı!